Klantcases

Klantcase: Sportfondsen Nederland

Met meer dan 3.000 medewerkers exploiteert Sportfondsen Groep, via een 100-tal ondernemingen, meer dan 550 voorzieningen zoals zwembaden, sporthallen, ijsbanen, multifunctionele sportcentra en sociaal-culturele centra. De adviseurs en specialisten van Sportfondsen Shared Services in Amsterdam begeleiden en ondersteunen deze voorzieningen op specifieke gebieden, zoals Bedrijfsvoering, Marketing & Communicatie, Human Resources Services, Financiële Diensten, Accountancy, ICT Services en Bouw & Techniek.

Klantcase: Politievakbond ACP

Samen met ResultaatGroep heeft de ACP een nieuwe, toekomstbestendige ICT-omgeving en -leverancier geselecteerd, die de beste invulling geeft aan de eisen en wensen van de ACP.

Klantcase: Gemeente Den Helder

Den Helder is de noordelijkste gemeente op het vasteland van Noord-Holland. De gemeente telt 56.308 inwoners. Het ICT-beheer wordt gedaan door eigen beheerders, die in dienst zijn van de gemeente. De gemeente heeft ResultaatGroep gevraagd om ondersteuning te bieden op het gebied van life-cycle management en het realiseren van wijzigingen in de ICT-infrastructuur. Uiteraard met als doelstelling een optimaal beschikbaar en een veilig ICT-platform.

ResultaatGroep realiseert RBAC voor Quion

Quion is de grootste, onafhankelijke, third party servicer van Nederland voor hypotheken en consumptief krediet. Quion wil doorlopend voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, onder andere door te voldoen aan de norm voor de ISO/IEC 27001 Informatiebeveiliging.

Klant aan het woord: Het Zwarte Corps (HZC)

Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) behartigt de collectieve en individuele belangen van machinegebonden personeel in de bouw, grondverzet, wegenbouw, railinfra, waterbouw, gww-sector, afval en recycling, verticaal en horizontaal transport, landbouw, metaal, cultuurtechnische werken, funderingswerk en offshore.

ResultaatGroep begeleidt Vivium Zorggroep naar outsourcing van haar ICT

Vivium Zorggroep gaat begin 2017 haar ICT outsourcen. In 2015 heeft Resultaatgroep het beheer van de bestaande ICT-infrastructuur overgenomen en heeft bij Vivium Zorggroep de ICT-basis op orde gebracht en laten aansluiten op de nieuwe ICT-behoeftes binnen de zelfsturende teams van Vivium Zorggroep. 

Video klantcase: Vivium Zorggroep – Roadmap naar de Cloud

Vivium Zorggroep is een zorginstelling in de regio Gooi en Vechtstreek die ouderen helpt om zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk te leven. Ook Vivium heeft te maken met flink wat veranderingen in de zorg, en speelt daar optimaal op in.

Video: De Bascule – de Kracht van Samen innoveren

Een korte animatie over het project waarin ResultaatGroep op basis van de veranderingen in de organisatie, de wens tot een andere manier van werken en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg een visie (of roadmap) heeft geschreven voor De Bascule. Op basis van deze visie is de gehele werkplekomgeving van de Bascule vervangen en staat het project om de dienstverlening naar Microsoft Office 365 te migreren in de startblokken. Meer weten over dit project? Lees de tekstuele klantencase, of neem direct contact met ons op. Klik hier voor meer informatie over onze klanten en partners.

Klantcase: De Bascule en ResultaatGroep, de Kracht van Samen innoveren

De Bascule is een academische Jeugd GGZ instelling die samenwerkt met het AMC en het VUMC. De Bascule heeft als doel om kinderen met psychische problemen als eetstoornissen, dwangstoornissen, angststoornissen of agressie e.d. te behandelen.

Video: nieuwe IT-infrastructuur voor Quion

Een korte animatie over het vernieuwen van de IT infrastructuur bij Quion in samenwerking met ResultaatGroep – een project waar wij samen met deze mooie klant ontzettend trots op zijn! Meer weten over dit project? Lees de tekstuele klantencase, of neem direct contact met ons op. Klik hier voor meer informatie over onze klanten en partners.

Klantcase: nieuwe IT-infrastructuur voor Quion

Quion is de grootste onafhankelijke third party servicer van Nederland voor hypotheken en consumptief krediet. Quion begeleidt het beheer van hypotheken en consumptief krediet voor gerenommeerde nationale en internationale financiële organisaties met uiteenlopende kenmerken. Voor deze organisaties zijn zij dé business partner die hen helpt om hun klanten succesvol te bedienen in een veranderende wereld.