header_img_zorgoplossingen

De Nederlandse zorgmarkt staat aan de vooravond van een enorme verandering. Tot 2025 groeit het aantal 65-plussers van 2,5 naar 3,7 miljoen en het aantal 80-plussers van 640.000 naar 910.000 (CBS Statline). De overheid verlangt dat zorgorganisaties efficienter werken en dat zij clienten langer thuis verzorgen. Deze vraag eist, naast een andere manier van werken, ook een transformatie in de manier waarop een zorgorganisatie zich in deze nieuwe markt positioneert.

Innovatie biedt een belangrijk aanknopingspunt om deze uitdagingen te overwinnen.

De kernvraag achter het succesvol doorvoeren van de benodigde innovaties is: ‘hoe ontwikkelen we binnen onze organisatie een visie waarbij al deze innovaties elkaar versterken?’

Visie verankeren

ResultaatGroep heeft een duidelijke visie over hoe ‘losse’ concepten als Zorg op Afstand, Alarmering, Dwaaldetectie, Domotica en Community-vorming binnen organisaties kunnen worden gepositioneerd om tastbare resultaten op te leveren. 

Strategie bepalen

Wij helpen zorgorganisaties om de strategie te ontwikkelen die het best bij hun organisatie past. Vervolgens ondersteunen we bij het onafhankelijk selecteren van de juiste partijen in de markt. Partijen die écht aan aanvulling zijn op de dienstverlening aan uw cliënten.

Prettiger verzorgen

Naast het vooruit helpen van de zorgorganisaties zelf, zorgen we ervoor dat hun cliënten met behulp van deze innovaties langer en prettiger in hun vertrouwde woonomgeving kunnen worden verzorgd.

Deeloplossingen Zorg

Domotica

Clienten willen (en moeten) steeds langer thuis wonen, het inzetten van technische oplossingen helpt de client bij het langer, veiliger en prettiger thuiswonen. Domotica, feitelijk woonhuisautomatisering, is een verzamelbegrip dat wordt gebruikt voor verschillende oplossingen waarmee zorgorganisaties hun cliënten daarin kunnen faciliteren.

ResultaatGroep Zorginnovatie onderscheidt daarom binnen Domotica de volgende deelgebieden:

 • Veiligheid;
 • Welzijn;
 • Comfort.

Techniek ten dienste van de cliënt

Wij stellen met betrekking tot domotica-vraagstukken altijd het volgende uitgangspunt voorop: “Hoe kan techniek het leven van de client verbeteren?”.

ResultaatGroep geeft antwoord op essentiële vragen

Belangrijke vragen waar ResultaatGroep een antwoord op kan geven, zijn:

 • “Hoe combineer/integreer ik nu verschillende technische oplossingen in een doordacht concept?”
 • “Hoe integreer ik een intra- en extramuraal concept binnen mijn organisatie?”
 • “Hoe ga ik met het vraagstuk van ‘Scheiden van wonen en zorg’ om in relatie tot domotica en hoe helpt domotica hierbij?”
 • “Welke leverancier past het beste bij mijn organisatie?”
 • “Hoe ga ik intramuraal slimmer met mijn nachtzorg om?”
 • “Hoe bouw ik mijn businesscase rondom domotica?”

Meer weten?

Wilt u meer weten over het implementeren van domotica-oplossingen binnen uw organisatie? Neem dan direct contact met ons op. Dit kan telefonisch op 085-2015084, per e-mail via info@resultaatgroep.nl

Zorg op afstand

Nederland staat voor de uitdaging waarbij de kosten in de zorg verlaagd moeten worden, het aantal verpleegkundigen schaarser wordt, terwijl de zorgvraag de komende jaren juist exponentieel groeit. Zorg kan en moet dus op een andere, innovatievere manier aan de client aangeboden worden. Hierbij mogen uiteraard geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit van de zorg die wordt verleend.

‘Zorg op Afstand’ is een concept dat daarom –terecht– de laatste jaren veel aandacht krijgt. ResultaatGroep is ervan overtuigd dat dit concept een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de eerder genoemde vraagstukken kan leveren.

Kanteling zorgmarkt

Daarnaast wordt vanuit de overheid de zorgmarkt ingrijpend veranderd. Zorgorganisaties zullen niet anders kunnen dan transformeren naar andere verdienmodellen, willen ze hun bestaansrecht behouden. Ook hier kan de infrastructuur van een gedegen opgebouwde zorg op afstand-oplossing uitstekend bij ondersteunen.

ResultaatGroep geeft antwoord op essentiële vragen

ResultaatGroep geeft zorgorganisaties met betrekking tot Zorg op afstand antwoord op essentiële vragen zoals:

 • Hoe implementeer ik zorg op afstand in mijn organisatie?
 • Welke leverancier past hier het beste bij?
 • Hoe vraag ik innovatiebudget aan bij het zorgkantoor?
 • Hoe gebruik ik mijn zorg op afstand infrastructuur om ook eigen diensten aan de client te bieden?
 • Hoe integreer ik zorg op afstand met mijn domotica oplossing?

Meer weten?

Wilt u meer weten over het implementeren van zorg op afstand binnen uw organisatie? Of kunnen wij u ondersteunen bij het inpassen van zorg op afstand binnen uw innovatieprogramma? Neem dan direct contact met ons op. Dit kan telefonisch op 085-2015084, per e-mail via info@resultaatgroep.nl

De transitie naar dienstenorganisatie

Financieringsstromen verschuiven en veranderen snel. Een onontkoombare vraag waar iedere zorgorganisatie voor staat is: “wat betekent dit voor ons?” Hoe gaat een zorgorganisatie met deze enorme verandering om?

Een belangrijke mogelijkheid is om aanvullende (‘derde’) geldstromen te creëren.

Creëren aanvullende geldstromen

Resultaatgroep heeft een duidelijke visie over de manier waarop zorgorganisaties aanvullende geldstromen kunnen realiseren vanuit hun domotica- en zorg op afstand-concepten. Want waarom zou een client een tablet alleen gebruiken om te beeldbellen, als deze ook kan worden gebruikt om andere diensten van de zorgorganisatie te gebruiken?

Cliëntgerichter leveren bestaande producten

Bijna iedere zorgorganisatie heeft een ledenorganisatie waar al een diversiteit aan producten wordt aangeboden. Deze kunnen ook in een “klik” bij de client thuis geleverd worden.

Sociale netwerken & communities

En denk bijvoorbeeld ook aan het opzetten van sociale netwerken en communicties voor clienten, mantelzorgers en zorginstellingen en gemeentes, waarbij de bestaande zorg op afstand infrastructuur wordt ingezet.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het transformeren van uw organisatie naar een dienstenorganisatie? Neem dan direct contact met ons op. Dit kan telefonisch op 085-2015084, per e-mail via info@resultaatgroep.nl

Ben jij een IT-specialist met diepgaande kennis van de oplossingen waar de zorgmarkt meer werkt? En heb je ruime professionele ervaring? Kijk dan bij onze openstaande vacatures. Of klik eerst hier voor meer informatie over werken bij ResultaatGroep.

 

Wilt u weten hoe u het best één of meer van de hier genoemde onderwerpen binnen uw organisatie kunt introduceren? Neem dan direct contact met ons op. Dit kan telefonisch op 085-2015084, per e-mail via info@resultaatgroep.nl of via onze social media kanalen.